Atanasyus İnanç BildirgesiAtanasyus İman Açıklaması adını M.S. 300’lerde yaşamış olan kilise babası Athana­sius’tan (295-373) almıştır. Athanasius, Üçlü Birliği reddeden Ariusçu sapkın öğretiye karşı müca­dele eden bir kilise babasıydı. Atanasyus İman Açıklaması, Üçlü Birliği ve Mesih ilahiyatını kısa cümlelerle köklü bir şekil­de açıklamaktadır.

ATANASYAN İMAN AÇIKLAMASI

1) Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, evrensel inancı kabul etmelidir;

2) Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek mahvolacaktır.

3) Evrensel inanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;

4) Bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.

5) Çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.

6) Ancak Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur.

7) Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.

8) Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.

9) Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.

10) Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.

11) Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.

12) Ne üç farklı “yaratılmamış” ne de üç farklı “anlaşılmaz” vardır, fakat tek bir “yaratılmamış” ve tek bir “anlaşılmaz” vardır.

13) Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;

14) Buna rağmen hepsi üç farklı “her şeye kadir” değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.

15) Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;

16) Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.

17) Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab’dir, Kutsal Ruh da Rab’dir;

18) Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab’dir.

19) Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;

20) Evrensel iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.

21) Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.

22) Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.1

23) Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuşturfakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.

24) Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.

25) Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir.

26) Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.

27) Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.

28) Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.

29) Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan inanması şarttır.

30) Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı hem de insan olduğudur.

31) [Oğul] Baba’nın özünden, zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan; annesinin özünden insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.

32) Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine sahiptir.

33) Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.

34) Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.

35) Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tektir [tek bir Mesih’tir].

36) Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.

37) Düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.

38) Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş,

39) Göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş

40) Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.

41) O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek

42) Ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.

43) İyilik edenler sonsuz yaşamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler

44) Bu evrensel imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kimse kurtulamayacaktır.


1 Orijinal metin Latince olarak yazılmış olup buradaki ifade tam olarak şudur: Filius a Patre solo est non factus, nec creatus, sed genitus. “Genitus” kelimesi Eski Ahit’in Septuagint (YETMİŞLER) tercümesinde ve Yeni Ahit’te “γενους” (genous) olarak geçer. Aziz Yuhanna bu kelimeyi kullanırken “mono” önekini kullanarak Mesih’in eşsizliğini ve tekliğini güçlü bir şekilde vurguladı (Yu. 1:14, 18). Eski Ahitte İsa Mesih’i tipleyen bir kişilik olan İshak “İbrahimin biricik Oğlu” olarak geçer. Ancak İbrahim’in Ketura’dan 6, Hacer’den 1 oğlu vardır. Yani İshak, İbrahimin tek oğlu değildir. Tanrı ve İbrahim arasındaki antlaşma İshak soyu ile devam edeceğinden, İshak da sembolik olarak kurban edilen tek oğul olduğundan eşsizdir (Yar. 22:2). “Seçilmiş Olma, Yüksek Bir Pozisyona Sahip Olma, Ayrıcalıklı Olma” anlamında bu kelime kullanıldığı için Antlaşmasal Kişilikler “Genitus” kelimesi ile ifade edilir (Mez. 89:27 [Davut için] ). Çık. 4:21-23 ayetlerinde ise Tanrı bütün İsrail halkını tek bir kişi gibi görür, çünkü hepsi de İbrahim’le yapılan antlaşmanın çocuklarıdır ve İsrail halkının tamamından Tanrı’nın “ilk oğlu” olarak bahsedilir.

2 Orijinal Latince metindeki “nec genitus” kelimesi “doğurulmamış” anlamında tercüme edilmiştir. Bu kelime “doğmak” filinden gelmektedir. Böylece “doğurulmamış” yani “yaratılmamış” anlamı çıkmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi için Kutsal Üçlü birlik sırrını anlatan kitaplara bakınız. Kutsal Kitap’ın Kutsal Üçlübirlik doktrini bir sır olup bu şekilde kabul edilmelidir (Yu. 14:26; 16:7).

 

KAYNAKÇA: http://presbiteryen.org/


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.