Bütün Yollar Aynı Yere Mi Gider? – 3. Bölüm

Elçilerin İşleri Kitabı (Pavlus’un Yolculukları)


Konu: Müjde

Son yazıda, Elçilerin İşleri kitaplarının ilk yarısına kısaca baktık. İsa Mesih’in bu 'iyi haber' mesajının (Petrus gibi) O’nun bazı öğrencileri aracılığıyla nasıl yayılmaya başladığını gördük. Öğrendik ki bu ‘iyi haber,’ tövbe ve iman yoluyla İsa Mesih'in kimliğine güvenen herkes içindir. Bu yazıda, Pavlus'un üç yolculuğunu inceleyeceğiz.


  1. bölüme geldiğimizde, müjdenin kime vaaz edildiği konusunda bir değişiklik görürüz. Mesaj sadece Yahudi olanlara değil, diğer uluslardan insanlara da öğretilmeye başlandı. Petrus, Yahudi olmayan insanlara Mesih'in iyi haberini vaaz etmeye başladı ve Yahudiye'deki bazı imanlılar ona kızdı. Petrus onlara olanlarla ilgili mucizevi bir hikaye anlattı ve ondan sonra bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı’yı yücelterek şöyle dediler: demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir” (Elç. İşleri 11:18). Hatırlarsanız, İsa öğrencilerine “Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız” dedi (Elç. İşleri 1:8). Zulüm nedeniyle, müjdenin mesajının İsa'nın dediği gibi yayılmaya başladığını görürüz. Kudüs'te başladı ve bu Anadolu bölgesine yayıldı. Bu mesaj sadece Yahudi toplulukları için değil, aynı zamanda bütün uluslar içindi. Müjdeyi tüm uluslara vaaz etmek Pavlus'un çağrısının bir parçası oldu ve Romalılar 15:20’de dedi ki “bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için Müjde’yi Mesih’in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim.”

    Pavlus’un İlk Yolculuğu (Elç. İşleri13.-14. Bölümler)

Kutsal Ruh'un çağrısına göre Antakya'daki kilise müjdeyi duyurmak için Barnaba ve Saul'u seçti. Önce Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıstayken “Yahudiler’in havralarında Tanrı’nın sözünü duyurmaya başladılar” (Elç. İşleri 13:5). Ardından günümüzde Türkiye'nin batısında bir şehir olan Pisidia'daki Antakya'ya gittiler. Oradayken Pavlus, İsa'nın Eski Antlaşma’daki peygamberleri aracılığıyla yerine getirilen Mesih olduğunu vaaz etti. Dedi ki dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa’nın Yasası’yla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır” (Elç. İşleri 13:38-39). Anlarız ki müjde’nin mesajı bütün yörede yayıldı. Sonra, Konya, Listra ve Derba'ya da gittiler. Konya’da hem Yahudiler’den hem de Grekler’den çok kişi iman etti (Elç. İşleri 14:1). Daha sonra Perga üzerinden Antakya'ya döndüler. Listra, Konya ve Antakya’ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler (Elç. İşleri 14:22) ve her kilisede liderler seçtiler. Her şehirde durduklarında, Eski Antlaşma’da verilen vaatlerin gerçekleşmesi olarak Mesih olan İsa'in gelişini vaaz etmek için sinagoglara gittiler.

 

Pavlus’un İkinci Yolculuğu (Elç. İşleri15:36-18:22 Bölümler)

Barnaba ve Pavlus bir anlaşmazlık yüzünden ayrıldılar (Elç. İşleri 15:36-40). Barnabas Kıbrıs'a döndü. Pavlus, Listra ve Iconium'daki kiliseleri tekrar ziyaret etmek için Kudüs'ten karaya gitti. Bu yolculukta Pavlus bir rüyada kendisini müjdeyi Makedonya'ya getirmeye çağırdı. Ege Denizi'ni geçerek günümüz Yunanistan'ına ulaştı. Yunanistan'ın doğu kıyısını gezdi. Atina'da duran Pavlus, Atina'da müjdeyi duyurmaya çalıştı ve burada kibar bir soğuklukla karşılaştı (Elç. İşleri 17:16-32). Daha sonra Korint'e gitti ve kendisine hem büyük sevinç hem de acı verecek bir kilise kurdu (bkz. 1 ve 2 Korintliler). Başarılı öğretisinin birçok kişiyi Mesih'e yerel tılsım tüccarlarının canını sıkacak şekilde kazandığı Efes'te yolculuk (Elç. İşleri 19:21-40). Pavlus Yeruşalim yoluyla Antakya'ya döndü.

 

Pavlus’un Üçüncü Yolculuğu (Elç. İşleri18:23-21:14 Bölümler)

Pavlus üçüncü ve en uzun yolculuğunda kara yoluyla günümüzdeki Türkiye'sini ve ardından Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a gitti. Kurduğu kiliseleri güçlendirmek ve onları yeniden ziyaret eden çobansal bir yolculuktu. Pavlus, ikinci ve üçüncü seyahatleri arasında Suriye Antakya'daki kilisede çalışmak için biraz zaman harcadı (Elç. İşleri 18:22-23). Oradan Paul üçüncü yolculuğa çıktı. Önce Galatya ve Frigya'daki kiliseleri tekrar ziyaret etti (Elç. İşleri 18:23). Daha sonra Pavlus, hizmetinin şehirde kargaşaya neden olduğu Efes'e döndü (Elç. İşleri 19:1-41). Pavlus daha sonra Makedonya ve Yunanistan'ı tekrar ziyaret etti. Ardından Troas'a ve Milet'e gitti (Elç.  İşleri 20:1-38). Pavlus Milet'ten Sezariye'ye gitti ve sonra Yeruşalim'e döndü (Elç. İşleri 21:1-17).

 

Pavlus Roma'ya Seyahat Etmek Zorunda Kaldı

Kudüs'te Pavlus tutuklandı ve Tapınağın kutsal alanlarını ihlal etmekle suçlandı. (Elç. İşleri 21:27-36). Roma tribünü araya girip onu kışlaya getirince dövülerek öldürülmekten kurtuldu. Pavlus kendini savunurken, bir Roma vatandaşı olarak davasını İmparatora götürme hakkını talep etti. Daha sonra davasının çözülmesi için Roma'ya gönderildi. Luka, Elçilerin İşleri Kitap’ını Pavlus'un Roma'ya gelişiyle bitirir. Müjde Roma'dan tüm dünyaya ilan edilmeye başladı.

 

Bu, İsa Mesih hakkındaki iyi haberin duyulması gereken bir mesajdır. Pavlus, Romalılar 10:17’de  iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olurdedi. Bu güzel haberi duyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Neye inanmayı seçeceksiniz?

 

İman, bu müjdeyi duymakla gelir ve İsa Mesih’e imanla güvenmek için bir çağrıdır. Tıpkı İsa gibi Pavlus da insanları günahlarından tövbe etmeye ve müjdeye inanmaya çağırdı. İsa'nın öğrencilerine ilettiği aynı müjde, birinci yüzyılda İsa'yı izleyenler aracılığıyla vaaz edilen mesajın aynısıdır.

 

Elçilerin İşleri Kitabı hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız, Bible Project – Türkçe'den bu iki videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim…

·      Elçilerin İşleri 13.-20. Böl
·      Elçilerin İşleri 21.-28. Böl

 


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.