İsa Mesih'in Mucizevi Doğumu


Eski Antlaşma Peygamberliklerin Gerçekleşmesi

İsa Mesih'in doğumu insanlık tarihinde çok önemli bir an olarak durmaktadır. Tarih sayfalarını MÖ ve MS olarak ikiye ayırır. İsa'nın doğumuyla ilgili anlatının merkezinde Eski Antlaşma’da bulunan çok peygamberlik sözü yer alır. Bu peygamberlikler Mesih'in gelişini haber vermektedir. İsa Mesih, vaat edilen Kurtarıcı ve çeşitli Eski Antlaşma peygamberliklerinin gerçekleşmesi olarak kabul edilir. “Mesih” unvanı İbranice'de “meshedilmiş kişi” anlamına gelen “maşiah” kelimesinden türetilmiştir. İsa'nın doğumunda peygamberliğin gerçekleşmesi, Kutsal Yazıların gerçekliğini doğrular ve Kutsal Kitap'ın sadece dini metinlerden oluşan bir koleksiyondan daha fazlası olarak güvenilirliğini ortaya koyar. Kutsal Kitap'taki peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi inancımız için temel bir dayanak noktası sağlar. İnsanları, tarih boyunca Tanrı'nın tasarımının mucizevi bir şekilde ortaya çıkışını düşünmeye davet eder. Bu teolojik araştırmada, İsa'nın doğumunun ve gelişini müjdeleyen Eski Antlaşma peygamberliklerin gerçekleşmesinin derin önemini inceleyelim.

İlahi Bir Vahiy

Luka İncili, melek Cebrail'in genç Meryem'i ziyaretini anlatır. Ona, Kutsal Ruh tarafından mucizevi bir şekilde İsa’ya gebe bırakıldığını duyurur. Bu olay Yeşaya 7:14'te yazıldı; “bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” “İmmanuel” terimi “Tanrı bizimle” anlamına gelir ve doğacak çocuğun ilahi doğasına işaret eder. Bu peygamberliğin İsa'nın bir bakire tarafından gebe bırakılmasıyla gerçekleşmesi, O'nun doğumunun mucizevi ve doğaüstü doğasını vurgular. Tanrı'nın kurtarıcı planının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. İsa'nın bu şekilde dünyaya gelmesi Tanrı'nın planının bir parçasıydı.

Matta 1:22-23 bu peygamberliğin gerçekleşmesidir. Matta şöyle der; “bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: ‘İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.’” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.  

Elçi Pavlus bu argümana İsa'nın Tanrı'nın planlarına göre tam zamanında doğduğunu da ekler. Galatyalılar 4:4-5 şöyle diyor: “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım.” Rab insanlık tarihinde gerçekleştireceği her olayı belli bir çizelgeye göre uygular. İsa’nın bir bebek olarak dünyaya gelişi de tam uygun bir zamanda oldu. Yani “vakit dolunca!” Dünya İsa’nın gelişine her yönden hazırlanmıştı.

Beytlehem Peygamberliğinin Gerçeklemesi

Mika 5:2, İsa’nın doğumundan yüzyıllar önce yazılmıştı. İsa’nın doğumunun spesifik yerini vurguladı. Mika der ki: “Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

İnciller, İsa'nın Beytlehem’de doğmasıyla bu peygamberliğin gerçekleştiğini doğrular. İsrail'in uzun zamandır beklenen Kralı ve Çobanı oldu.

Davut'un Soyu

Eski Antlaşma, İsa’nın Kral Davut'un soyundan geleceğini peygamberlik ediyordu. 2. Samuel 7:12-13'te Tanrı Davut'a vaat eder: “Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.

Hem Matta hem de Luka, O'nun soyağacını Davut'a kadar takip ettiğinden, bu söz İsa'da yerine gelir. İsa unvanına ilişkin haklı iddiasını ortaya koyar. İsa'nın soyağacı çok ilginçtir. Matta ve Luka'nın soyağaçları Davut'ta ayrılıyordu ve Yusuf'un Davut'un iki farklı oğlunun soyundan geldiğini ve tamamen farklı soy çizgilerine sahip olduğunu belirtiyordu. Birçok kişi bu soyağaçlarının neden farklı olduğunu sorar. Kutsal Kitap bilginleri, Luka'nın Meryem'in soyağacını kaydettiğini ve Matta'nın da Yusuf'un soyağacını kaydettiğini söyler. Matta, Davut'un oğlu Süleyman aracılığıyla Yusuf'un (İsa'nın yasal babası) çizgisini takip ediyor gibi görünür. Luka, Davut'un oğlu Natan aracılığıyla Meryem'in (İsa'nın kan akrabası) soyunu takip ediyor gibi görünür.

Mısır'a Kaçış

Matta İncili, Yusuf, Meryem ve bebek İsa'nın Kral Hirodes'in tehlikesinden kaçmak için Mısır'a kaçışını anlatır. Matta 5:12’de şöyle der: Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: ‘Oğlumu Mısır’dan çağırdım.’” Bu peygamberlik sözü Hoşea 11:1'den gelmektedir.

Kurtarıcı Olarak Rolü

İsa Mesih'in Tanrı'nın halkı için bir kurtarıcı olması bekleniyordu. İsa bu rolü çarmıhtaki kurban ölümü aracılığıyla yerine getirdi. İnsanlığın günahlarının kefaretini ödedi ve kendisine güvenen herkese kurtuluş sunmuştur (Yeşaya 53:5-12; Daniel 9:25-26).

İsa Mesih'in doğumu, Eski Antlaşma peygamberliklerinin yerine getirilmesiyle karmaşık bir şekilde örülmüştür. Tanrı'nın Oğlu aracılığıyla insanlığı kurtarma planını ortaya koyar. İsa, doğumunun her ayrıntısıyla yüzyıllardır süregelen peygamberlerin doruk noktasıdır. İsa'nın doğumunun sadece tarihi bir olay olmadığı yönündeki derin gerçeği hatırlatırız. Aynı zamanda Tanrı'nın tüm insanlığa yönelik sevgi ve lütfunun ilahi bir ilanıdır.


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.