Müjde Nedir?


Konu: Müjde

İsa mı? çarmıh mı?

Yuhanna 3:16 mı?

Çoğu insan tam olarak onu anlamıyor, hatta bazı hristiyanlar bile. Bu nedenle Hristiyan yaşamının ne olduğunu da bilmiyorlar. Müjde'yi çok iyi bilmelisiniz inanmalısınız ve onu yaşamalısınız. Biri size gelip bir hristiyan olarak Müjde nedir bana söyler misin derse ne dersiniz ? Çoğu kişi bunu ya bilmiyor yada cesaretle anlatamıyor utanıyor. Peki neden? Bugün dünyada o kadar değişik, yanlış öğretiler, felsefeler var ki etrafımızda çok fazla saçmalıklar var. İnsanlar çok kolay bir şekilde farklı öğretilerle oraya buraya savruluyorlar. Çünkü gerçeği bilmiyorlar. Bugün sizlerle Müjdeyi konuşacağız.

 

Peki Müjde nedir ? Sizlerle Müjde'nin İsa'nın hayatındaki yerine bakacağız. İsa Luka 4:14-30 ayetleri arasında tapınakta insanlarla konuşuyor ve onlara öğretiyordu. 18 ve 19. ayetlerde İsa, Müjdeyi duyurmak için geldiğini söyledi. Sonra ilerleyen ayetlerde oradaki kalabalık onu uçurumdan aşağıya atmaya ve öldürmeye çalıştı. Peki neden ? İsa ne yapmıştı ki onlara ? Tanrı'nın sözünü vaaz etmişti.

 

Çünkü İsa, Tanrı tarafından yetkilendirilmiş ve bunun için gelmişti. Yeruşalim ve çevre şehirlerini dolaşıp Tanrı'nın egemenliğinden bahsetti. Ama her seferinde bazı insanlar onu öldürmeye çalıştılar. Burada da Luka'da bu olaylardan biri gerçekleşti.

 

Bakınız, Müjde bütün insanlar üzerinde farklı etki ve tepkiler yaratır. İsa'nın karşılaştığı insanlarla sizler de karşılaşabilirsiniz. Ama korkmayın Tanrı'nın Ruh'u üzerinizdedir. Tıpkı İsa'nın 18.ayette söylediği gibi.

Sonra İsa hizmetine devam etti ve öğrencilerini Müjde konusunda eğitti. Markos 16:15'te dünyanın her yerine gidin Müjdeyi büyün yaratılışa duyurun dedi. Onlara gitmeden önce Kutsal Ruh'a almak için beklemelerini söyledi. Kutsal Ruh üzerinize ininceye dek Yeruşalimden ayrılmayın dedi. Sonra Ruh üzerlerine inince Elçiler müjdeyi başka yerlerde de duyurmaya başladılar. Ve böylece İsa Mesih'in müjdesi tüm uluslara yayılmaya başladı.

 

Şimdi bir de Pavlus'un hayatındaki Müjdeye bakalım. Romalılar 1:1-7 okuyalım.  1İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın Müjdesi'ni yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam! 2-4Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu Müjde'yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar'da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. 5Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve O'nun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. 6İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. 7Tanrı'nın Roma'da bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

 

sonra da Rom 1:14-17 yi okuyalım. 14Grekler'e ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. 15Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de Müjde'yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. 16 Çünkü Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin –önce Yahudiler'in, sonra Yahudi olmayanların– kurtuluşu için Tanrı gücüdür. 17 Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla aklanan yaşayacaktır

Pavlus ayette Müjde için sorumluluğumuz olduğunu söyledi.

 

Siz Tanrı'nın Müjdesini paylaşmak için kendinizi sorumlu hissediyor musunuz ? Peki eğer sorumlu hissediyorsanız ne yapmalısınız ? Böyle bir kişi nereden başlamalı ? İlk olarak Aileden başlamalı. Sonra akrabalar, yakın arkadaşlar, komşular sıralama böyle devam eder.

Örneğin Bir baba ailesini çocuklarını İsa Mesih'in Müjdesi ile büyütmeli, eğitmeli ve öğretmeli. İmanlı bekar bireyler de aynı şekilde aileleri, ebeveynleri için sorumludur.

Anneler de babalar gibi aynı derecede sorumludur. Ama ben bunu yapamam ailemden çok korkuyorum bırakın müjdeyi paylaşmayı onlara daha İsa'ya ait olduğumu bile söylemedim. O zaman dua edin ve en kısa zamanda bunu onlara söyleyin. İsa Mesih'i gizli saklı yaşayamazsınız.

Müjdeyi paylaşmak için bir vaiz, pastör yada Müjdeci olmak zorunda değilsiniz. Siz İsa Mesih'in Müjdesine iman ettiniz. O zaman onu diğer insanlara da duyurmalısınız. Sizi dinlemeyebilirler sorun değil. Dua edin. Müjdeden utanmayın. Pavlus ayette Müjdeden utanmadığını söyledi. Siz de öyle yapın. Öğretmeli, Tanrısal bir hayat yaşamalı ve örnek olmalısınız.

Pavlus ayette Müjdeyi duyurmak için sabırsızlanıyorum dedi. Siz İsa'yı başkalarına anlatmak için can atıyor musunuz? İnsanların kurtulmaları için can atıyor musunuz? Siz Müjdeyi duydunuz, iman ettiniz ve kurtuldunuz ancak başkalarının da kurtuluşu için can atıyor musunuz? Bakın, İsa Mesih'in Müjdesi bu dünyaya gelmiş geçmiş en mükemmel haber ve mesajdır. Bunu başkalarına nasıl söylemezsiniz?

 

Peki Müjdeden utanıyor musunuz? Kaçınız Müjdeden utanıyor? Ve neden? Siz doğruyu yaptığınıza inanmıyor musunuz? Bakın, İsa'dan utanan insanların birçoğu Müjdeyi tam olarak anlamamıştır. Bu nedenle yaptıklarının doğru olduğunu da insanlara açıkça söyleyemezler.

Peki Müjdeyi nasıl paylaşıyorsunuz? İnsanlarla konuşurken onlara Tanrı sizi seviyor demeyin onlara günahlı olduklarını ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söyleyin. Aslında Müjde kötü haberle yani günahlı olduğumuzla başlar ama iyi haberle yani kurtulduğumuzla devam eder. İnsanlar günahlı olduklarını duymayı istemezler çünkü gururları bunu kabul etmez. Eğer insanlara günahlı olduklarını ve kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylerseniz paylaştığınız kişi eğer kendini beğenmiş, kibirli biri ise ilgilenmez yada kabul etmez. Onlar için dua edin ve yola devam edin. Tanrı'dan onlar için kapıyı açmasını isteyin. Onlarla ilgilenin ve Tanrı'ya bırakın. Tanrı'dan onların yüreklerine konuşmasını dileyin. Tanrı buna cevap verecektir.

 

Müjde Yunanca bir kelime olan Euangeliyon - iyi haber anlamındadır.

Müjde, İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi aracılığıyla bize imanla sunulan kurtuluşun iyi haberidir.

1.Kor 15:1-4  1Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde'yi anımsatmak istiyorum. 2Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.

3-4   Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

 

İsa sizin benim ve bütün insanların günahları için öldü, 3.gün dirildi ve şimdi yaşıyor. Biz yaşayan birine inanıyoruz ölmüş yok olmuş birine değil.

 

Lütfen şimdi Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini düşünün.

 

İsa'ya Rab ve Kurtarıcı olarak güvendiğinizde yaşamınıza girer, sizi değiştirir, size kurtuluşu verir. Artık siz eski siz değilsiniz. İşte bu haber dünyanın en muhteşem haberidir. Bu Müjde'dir.

Dünyada buna benzer bir mesaj, haber yada vaat içeren bir inanış yada öğreti var mı ? İşte bu İSA MESİH'in Müjdesidir.

Peki bu doğruysa Müjdeden utanmak için bir neden var mı ? Varsa lütfen şimdi bana söyleyin.

Bugün sizden istediğim duyduklarınızı derince düşünmenizdir. Size Tanrı'nın sözlerini söyledim. ben sadece bir vaizim ve İsa Mesih'in iyi haberini sizinle paylaştım.

Bakın İsa'ya güvenmiyorsanız hiçbir güvenceniz yoktur.Sonsuz yaşam umudunuz yoktur. Kutsal Kitap o kadar açık ki yaptığımız hiçbir sevap yada iyilik bizi kurtarmaz ve cennete götüremez.

 

Çünkü eğer öyle olsaydı Tanrı, İsa'nın çarmıhta ölümüne izin vererek çok büyük bir hata yapmış olacaktı. Ama Tanrı asla hata yapmaz ve yapmadı da.

 

Bugün tekrar düşünün. Duyduklarınızı düşünün. İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna, çarmıhta günahlarınız için öldüğüne ve dirildiğine, Rum’unu üzerinize döktüğüne iman ederek Tanrı'dan günahlarınızı bağışlamasını istemenizi rica ediyorum. Bunu yapınca sizi değiştirecek, Tanrı'nın çocuğu olacak kurtuluşu ve cennet armağanını alacaksınız.

 

Peki zaten iman ettiyseniz; aBugünden itibaren bu harika haberden yani İsa Mesih'in Müjdesinden utanmadan paylaşmak için harekete geçin. Müjde kurtulmayı bekleyen diğer insanlara da anlatın. Tanrı size yardım edecektir. Amin

 

Tanrı'nın lütfu ve kurtarıcımız İsa Mesih'in esenliği sizinle olsun.

Pastör Ayhan Akgün

Tanrı'nın ve İsa Mesih'in kulu, elçisi ve hizmetkarı. 4 çocuk babasıyım. 2010 yılında İsa Mesih'e iman ettim. Tüm hayatımı İsa Mesih'e , O'nun kutsal öğretilerine ve Müjdesine adıyorum. Kilisemizin Web sayfası ve sosyal medya sayfalarım aşağıdadır. Bana İsa ve Hristiyanlık hakkında sorularınız için ulaşabilirsiniz. 


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.