Konu:
Ruhsal Dünya

Yeni Başlangıçlar

Kutsal Kitap’ta yer alan hikayeler, Tanrı'nın insanlara yeni bir başlangıç, harika şeyler için yeni bir hayat sunduğunu tekrar tekrar göstermektedir. Tanrı ezilenleri özgür kılar, İsa Mesih şifa verir ve Kutsal Ruh yeni bir yaşam verir. Kutsal Kitap yeni başlangıçlar için öğütler ve teşvikler sunar.


Konular: Tanrı ile İlişki , Kaygı , Ruhsal Dünya , Tanrı'nın Egemenliği , Sevgi
Ayetler: 2. Korintliler 5:17 , Hezekiel 11:19 , Hezekiel 36:26 , Yeremya 31:33 , İbraniler 8:10 , Yeremya 29:11-13 , Filipililer 4:13 , Özdeyişler 1:3-5 , Özdeyişler 4:7-9 , Matta 6:1-33 , Yuhanna 16:33

En Yeni İçerikler

Daha Fazla Görüntüle

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.