Konu:
İsa Mesih'in Tanrılığı

Rab’bin Yolunu Hazırlayan

Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: ‘İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’'(Yuhanna 1:29)

İsa Mesih'in mucizelerle ve önceden bildirilmiş alametlerle dolu doğumu üzerine yazılan serinin ikinci makalesi.


Konular: Tanrı'nın Egemenliği , İsa Mesih'in Tanrılığı , Özel Günler , Hristiyan İbadeti , Kurtuluş , Müjde , Özel Günler > Noel
Ayetler: Yeşaya 7:14 , Yeşaya 40:3 , Malaki 3:1 , Luka 1:5-25 , Luka 1:57-66 , 2. Timoteos 2:13 , Yuhanna 1:23 , Yuhanna 1:29 , Yuhanna 1:35-36 , Matta 3:3

En Yeni İçerikler

Daha Fazla Görüntüle

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.