Bir Mazeret Değildir


Konu: Şabat

Şabat İkesi…Bir Mazeret Değildir…

Şabat ilkesi, çalışmamak için bir mazeret değildir. Tanrı'nın zevk almamızı istediği tam ve dengeli bir yaşam sürmek için çalışma ritimlerimizin bir parçası olması gerekir. Hatırlarsanız ilk yazıda dinlenme ve çalışma teolojimizi yeniden keşfetmek istediğimizi söylemiştik. Kutsal Kitap’nın çalışma hakkında ne dediğine bakalım.

Başlangıçta Tanrı insanları çalışmak için de yaratmıştır. Günah dünyaya girmeden önce Yaratılış 2:15'te Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem’i oraya koydu. Adem ve Havva günahın dünyaya girmesinin sonuçlarıyla yaşamak zorunda kaldı. İş, insan düşüşünün bir sonucu değildi ancak insan düşüşü işi daha çok zorlaştırmaya başladı (Yar. 3:17–19).

Tanrı hayatımızın her alanında çalışmak ister. Dürüst olursak zamanımızın çoğu işte geçer.

Tanrı'nın bize sağladığı işi kucaklaşmalıyız ve Ona minnettarlığımızı ifade etmeliyiz çünkü Pavlus dedi ki ne yer ne içerseniz ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın (1 Kor. 10:31) ve başka bir mektupta öğretti ki her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın (Kol. 3:23). Süleyman bu gerçekleri destekler ve şöyle der;

  • Gördüm ki, iyi ve güzel olan şu: Tanrı’nın insana verdiği birkaç günlük ömür boyunca yemek, içmek, güneşin altında harcadığı emekten zevk almak. Çünkü insanın payına düşen budur…yaptığı işten mutluluk duyması için ona güç veriyorsa, bu bir Tanrı armağanıdır (Vaiz 5:18-19).

Yaptığımız işlerden zevk almak Tanrı'nın bir armağanıdır. Çalışmak, temel ihtiyaçlarımızı karşılama ve çalışamayacak durumda olanlara yardım etme şeklimizdir. (Efes. 4:28).

Kutsal Kitap’ın tembellik ve çalışmak istemeyenler hakkında da söyleyecek çok şeyi vardır. Tembellik, alışılmış bir şekilde çalışmaktan kaçınmaktır. Süleyman’ın Özdeyişlerin kitabı, bu konu hakkında çok şey anlatır:

  • Tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder (10:4). 
  • Dişler için sirke, gözler için duman neyse, tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir (10:26).
  • Tembel canının çektiğini elde edemez, çalışkanın istekleriyse tümüyle yerine gelir (13:4).
  • Tembelin yolu dikenli çit gibidir, doğrunun yoluysa ana caddeye benzer (15:9). 
  • İşini savsaklayan kişi yıkıcıya kardeştir (18:9).
  • Tembellik insanı uyuşukluğa iter, haylaz kişi de aç kalır (19:15). 

 

Elçi Pavlus da açıklar ki kendi ailelerini geçindirmeyen insanlar kilisede hor görülür ve onların kendi inançlarını inkâr eden insanlar gibilerdir (1 Tim. 5:8). Başka bir mektupta çalışmayı reddedenlerin yemek yemesine izin verilmemesi gerektiğini söyler (2 Sel. 3:10).

Bazı insanlar düşünürler ki iyi işler yaparak sevap kazanarak Tanrının lütfunu elde edebiliriz ama Kutsal Kitap’ın öğrettiği bunun tam tersidir. Tanrı'nın suretinde yaratıldık (Yar. 1:27) ama günah dünyaya girdikten sonra Tanrı ile paydaşlığımız bozuldu. Günahlarımızı tövbe edip İsa Mesih’e yüreğimizde güvendiğimizde yeniden doğuruz ve Tanrı ile barışmış oluruz (Rom. 5:1). Pavlus söyler ki;

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız,

O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık (Efes 2:8-10)

Biz iyi işleri değil iman yoluyla kurtuluyoruz. Kurtuluşumuz yaptıklarımıza ait değil Tanrıya ve O’nun yaptıklarına aittir. İmanla kurtulduk sonra yeni yaratılışa sahip oluruz ve Tanrı’nın eseri oluruz. Tanrı yapmamızı istediği iyi işleri bizim için çok önceden tasarladı. Bunu, iyi işlerle birlikte yürümemiz amacıyla yaptı. Hayatımızın her alanı, her ilişkisi Tanrı için önemlidir. Her ne iş yaparsak Tanrı adına yapalım.

Kutsal Yazılarda hepimizin çalışması gerektiği açıktır. Şabat ilkesi, işimiz ve dinlenmemiz arasında ihtiyaç duyduğumuz dengeyi bulmamıza yardımcı olur.

Çalışırken bu ayet duamız olsun.

Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.  
Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.  
Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma
(Mezmur 90:17).

 

Pratik Öneri

Şabat zamanınızda, sizin için “iş” ne olduğunu anlayın. İnsanlar dinlenmeyi nasıl tanımlayacakları konusunda yüzyıllardır tartışırlar. İş için yaptığınız ve eğlenmek/dinlenmek için yaptığınız şeylerin bir listesini yapın. Listenizi düşünüp bu soruları dua ederek Rab‘be getirin:

  • Benim için gerçekten "iş" nedir?
  • Bakış açımı nasıl değiştirmeliyim?
  • Şabat zamanımda listemden neler yapabilirim?

 

 


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.