Şabat Gününün Rabbi


Konu: Şabat

İnsanoğlu Şabat Günü’nün Rabbi’dir

Bir Şabat Günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. F erisiler’den bazıları, “Şabat Günü yasak olanı neden yapıyorsunuz?” dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Davut’la yanındakiler acıkınca Davut’un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı’nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi.” Sonra İsa onlara, “İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir” dedi.  (Luka 6:1-5)

           

İsa Mesih bu dünyaya neden geldi? Bizi Yasa’dan özgür kılmak için geldi.  Son yazıda Tanrı’nın insanlara doğruluk standardını göstermek için onlara Yasası’nı gönderdiğini gördük. Bu standart o kadar yüksek bir standarttı ki hiç kimse kusursuz bir şekilde yerine getiremezdi. Her bir insan Tanrı’nın belirttiği bu Yasa altında doğar. Pavlus Galatyalılar 4:4-5’te şöyle diyor: ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Rab’bimize hamd olsun ki İsa Mesih’e güvenerek biz artık Kutsal Yasa’nın yönetimi altında değil, Tanrı’nın lütfu altındayız (Rom. 6:15).

 

Şabat, Tanrı’yı onurlandırmak ve O’nun İsrailliler için yaptığı her şeyi hatırlamak için özel bir gündü. Mesih'in takipçileri olarak, haftanın sadece bir günü değil, her gün yaşamımızla Tanrı'ya ibadet etmeliyiz. Ancak şabat ilkesi bizim için dinlenme, ibadet ve Rab'bi anma zamanı olabilir. Şabat ilkesini uygulamak bizi Tanrı'ya yaklaştıran ruhsal bir disiplin olabilir.


İsa'nın Ferisilerle karşılaştığı bir hikâyeye bakalım. Bir gün İsa Ferisilerle çatışmaya başladı. Ferisiler, öğrencilerin şabat gününde başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yediklerini gördüklerinde şabat yasasını çiğnediklerine inanıyorlardı

(Luka 6:1) O gün İsa’nın onlara neden geldiğini göstermeye başlamıştı. Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldi (Matta 5:17).

 

Bazı Ferisiler şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz diye sordular (Luka 6:2). İsa, Davut ve arkadaşlarının yasak olduğu düşünülen kâhinlik ekmeği yediklerinde geçen hikâyeden bahseder ve ondan sonra “insan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı” dedi (Markos 2:27). İsa, Tanrı'nın şabat'ı yararımız için yarattığını öğrettir ve şabat'a ihtiyacı olanın insan olduğunu söyler. Tanrı, insanın bir gün dinlenmeye ihtiyacı olacağını biliyordu. Şabat bizim iyiliğimiz içindir. Tanrı'nın İsraillilere sürekli olarak huzur ve esenliğini vermeyi vaat ettiği için, bu gerçeği Eski Antlaşma'nın çoğunda görürüz (Mısır’dan Çık. 33:14, Hez. 34:15).

 

Şabat Günü’nün Rabbi” ifadesi Matta 12:8, Markos 2:28 ve Luka 6:5'te bulunmaktadır. İsa, Kendisini “Şabat Günü’nün Rabbi” olarak ifade eder ve şabat gününü yöneten kurallar ve düzenlemeler üzerinde yetki kullanan biri olarak Kendisini ilan eder. Ferisiler şabat gününün nasıl tutulacağı konusunda ekstra katı yasalar koymuşlardı. İsa, Ferisiler’in geleneklerine meydan okuyordu. İsa, tüm yetkiye sahip olandır (Kol. 1:15-17). İsa, yasanın yerine getirilmesidir ve esenlik önderimizdir (Yeş. 9:6). Pavlus bunu ekler; her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur (Rom. 10:4). İsa mezardan dirildikten sonra, öğrencilerine birçok farklı durumda göründü. Bir kere onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi (Luka 44:40) ve Musa'nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir dedi (Luka 44:44).

 

Tanrı Musa'ya şabat gününün İsraillilerle sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği ve belirti olacağını söyledi (Mısır’dan Çık. 31:14). İbraniler yazarı İsa hakkında şöyle yazar; Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü (İbr. 9:15). Pavlus da Koloseliler 2:17’de dini bayramlar ve kutlamalardan bahseder. Şabat gününü açıklamasına dahil eder ve şöyle der; bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih’tedir (Kol. 2:17). Bunlar, Mesih'te sahip olduğumuz şeylerin gölgesiydi. Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih aracığıyla bu yeni antlaşma’nın bir parçası olduk. İsa Mesih ruhlarımızın ebedi huzuru ve esenliğidir. O bize bol bol yaşam, esenlik ve sevinç vermek için yaşadı, öldü, gömüldü ve dirildi.

 

Sizi bu hafta aşağıdaki soruları düşünmek için biraz sessiz kalmaya davet ediyorum.

 

  • Kendi hayatımda dinlenmeye ve farklı bir yaşam temposuna ihtiyaç duyuyor muyum? Eğer öyleyse, bazı çalışma ritimlerimi nasıl değiştirebilirim?
  • Şabat benim için ruhsal bir disiplin olabilir mi?
  • Şabat insan için yaratıldıysa, günlük haftanızda şabat ilkesine nasıl katılabilirsiniz?

 

Pratik Öneriler

  • Şabat zamanınızda, Tanrı ile zaman geçirmek için biraz zaman ayırmalıyız. Dua, sessizlik, ıssızlık, Kutsal Kitap okuma ve özel tapınma zamanı; canlarımızın Mesih'te dinlenmesinin ve tazelenmesinin harika yollarıdır. Bu harika yollarıyla Tanrı'ya gelip Onunla vakit geçirelim. İsa’dan öğrenip O'nun bizi kendi esenliğiyle doldurmasına izin verelim.
  • Şabat zamanınızda, Tanrı'nın yarattıklarından bir şeylerin tadını çıkarmalıyız. Şunları yapabilirsiniz: 1) yürüyüşe çıkın, 2) pikniğe gidin, 3) bir yerde gün batımını izleyin, 4) kampa gidin veya 5) doğal bir yere gidin. Açık havada eğlenmek ve dinlenmek, ailece yapabileceğiniz bir şeydir. Yaratılış hikayesi, Tanrı'nın bazılarını yarattıklarından zevk almak için işinden dinlendiğini gösterir. Yaratılış 1 ve 2’de, Tanrı yarattığı her şeyin iyi olduğunu söyledi. Biz de O'nun yarattıklarından zevk alabiliriz. Bu bizi yenileyebilir ve enerji verebilir.

 

 

 


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.